Fast Food Powered by Trendolizer

Jeroen Meus blikt vooruit op de opening van Würst in Antwerpen: “Zwansdeganaènpak?”

Trending story found on www.gva.be
Jeroen Meus blikt vooruit op de opening van Würst in Antwerpen: “Zwansdeganaènpak?”
Na de komst van het Frites Atelier en de eerste vestiging van Burger King maakt Antwerpen zich op voor alweer een nieuwe gehypte eetzaak. Woensdag opent Wü...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments