Fast Food Powered by Trendolizer

Jeroen Meus blikt vooruit op de opening van Würst in Antwerpen: “Zwansdeganaènpak?”

Trending story found on www.gva.be
Na de komst van het Frites Atelier en de eerste vestiging van Burger King maakt Antwerpen zich op voor alweer een nieuwe gehypte eetzaak. Woensdag opent Wü...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments