Fast Food Powered by Trendolizer

Derfor er McDonald's-skiltet rødt og gult

Trending story found on www.p4.no
Derfor er McDonald's-skiltet rødt og gult
Hvorfor blir du sulten av å se McDonalds-skiltet? Nå vet vi hvorfor.
[Source: www.p4.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments