Fast Food Powered by Trendolizer

Taco Bell komt op de Markt in Den Bosch, waar voorheen McDonald's zat

Trending story found on www.bd.nl
Taco Bell komt op de Markt in Den Bosch, waar voorheen McDonald's zat
Wo 11 apr. Het gat dat McDonald’s achterlaat op de Markt wordt gevuld door Taco Bell. Voorlopig doet de keten met taco's, burrito's en nacho's er zelf nog het zwijgen toe, maar plannen die bij de gemeente zijn ingediend laten er weinig twijfel over bestaan.
[Source: www.bd.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments