Fast Food Powered by Trendolizer

(+) Flere forteller om dårlige arbeidsforhold ved McDonalds i Gjøvik: Nå vil ledelsen ta grep

Trending story found on www.oa.no
(+) Flere forteller om dårlige arbeidsforhold ved McDonalds i Gjøvik: Nå vil ledelsen ta grep
Flere historier om dårlige arbeidsforhold ved McDonalds i Gjøvik er kommet fram etter OAs artikkel om problematikken i går. – Dette må vi komme til bunns i, sier driftsdirektør Irfan Ahmad i eierselskapet Qsc Restauranger.
[Source: www.oa.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments