Fast Food Powered by Trendolizer

(+) Her er McDonalds-planene langs E6 som veivesenet vil stoppe

Trending story found on www.rb.no
(+) Her er McDonalds-planene langs E6 som veivesenet vil stoppe
Statens vegvesens tre punkter blir tilbakevist av kommunen.
[Source: www.rb.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments