Fast Food Powered by Trendolizer

Utviklingshemmede skal få jobb hos McDonalds

Trending story found on www.fanaposten.no
Utviklingshemmede skal få jobb hos McDonalds
Marius Kyte Alfheim har innledet et samarbeid med "Helt med" som handler om å inkludere folk med utviklingshemming.
[Source: www.fanaposten.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments