Fast Food Powered by Trendolizer

Burger King komt naar oprittencomplex in Ham

Trending story found on www.hbvl.be
Burger King komt naar oprittencomplex in Ham
Burger King wil een vestiging bouwen aan het afrittencomplex van de E313 in Ham, naast Floralux. “Het heeft daarvoor een aanvraag tot omgevingsvergunning i...
[Source: www.hbvl.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments