Fast Food Powered by Trendolizer

Sjokkavsløring i Sverige: Hevder Burger King solgte gammel mat

Trending story found on www.vg.no
Sjokkavsløring i Sverige: Hevder Burger King solgte gammel mat
Servering av mat som har ligget på bakken, juksing med datomerkinger og rotter på restaurantene er blant historiene svenske Burger King-ansatte forteller til Aftonbladet.
[Source: www.vg.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments