Fast Food Powered by Trendolizer

McDonalds werkt aan spraakherkenning voor McDrive

Trending story found on www.nu.nl
McDonalds werkt aan spraakherkenning voor McDrive
McDonald's neemt start-up Apprente over dat zich richt op spraakherkenning. In de toekomst wil McDonald's het mogelijk maken om in de McDrive te bestellen door tegen een automaat te praten in plaats van met een medewerker.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments