Fast Food Powered by Trendolizer

News5 | MCWEDDING IN HONG KONG | Sa isang sikat...

Trending story found on www.facebook.com
MCWEDDING IN HONG KONG | Sa isang sikat na fast food chain sa Hong Kong naisipang magpakasal ng couple na ito kung saan $380 lang ang kanilang nagastos o...
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments