Fast Food Powered by Trendolizer

Gutom na lalaking kanin lamang ang binili sa isang fast food chain, binigyan ng pagkain ng kanilang crew!

Trending story found on www.juantambayan.me
Gutom na lalaking kanin lamang ang binili sa isang fast food chain, binigyan ng pagkain ng kanilang crew!
Isang crew ng sikat na fast food restaurant ang nagbigay sa isang lalaki ng libreng pagkain matapos nitong makita na kanin lamaang ang pagkain ng matanda at humingi lamang ito ng isang basong tubig. Ibinahagi
[Source: www.juantambayan.me] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments